Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Christelijke schoolverenigingen tekenen intentieverklaring

maandag, 23 september 2019

Wat is het toch mooi om onderwijs, in het bijzonder christelijk onderwijs, met elkaar vorm te geven. Elke dag wordt er op verschillende scholen in Wapenveld met passie voor het vak en liefde voor de kinderen les gegeven. Dit doen we niet alleen, we hebben u als ouders daar ontzettend hard bij nodig.

Ook de beide schoolbesturen van de christelijke scholen in Wapenveld zien steeds meer het belang van het gezamenlijk optrekken om zo te kunnen bouwen aan Bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs. ​De afgelopen 2 jaar hebben de beide schoolbesturen hierover intensief overlegd en bij elkaar geproefd dat er een verlangen is dit belang ​gezamenlijk steeds meer handen en voeten te geven. Samen kunnen we zoveel meer; daar zijn we van overtuigd. Om deze reden wordt er vandaag een intentieverklaring ondertekend waarbij er wordt uitgesproken te bouwen aan deze samenwerking. Het doel is erop gericht elkaar te versterken in het geven van kwalitatief goed christelijk onderwijs in Wapenveld. 

Wat is het mooi om zo als christelijke besturen en scholen elkaar de hand te kunnen drukken en ons gezamenlijk in te zetten voor het onderwijs aan alle kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd. Donderdagmiddag 12 september hebben de besturen dit bekrachtigd door een handtekening te zetten onder deze intentie.  

Om dat niet alleen bij mooie woorden te laten hebben onze drie scholen, CBS De Parel, CBS De Goede Herder en Ds. Van Maasschool nu al concrete afspraken gemaakt voor het houden van gezamenlijke studiedagen. Een fijne samenwerking die dit schooljaar nog meer invulling krijgt.