Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Onderzoek Verus

vrijdag, 6 oktober 2017

De besturen en directeuren van de Ds. Van Maasschool en de CBS De Goede Herder hebben de afgelopen maanden enkele goede besprekingen gehad over de vraag wat het beste is voor de toekomst van bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld. Aanleiding voor deze gesprekken vormden de situatie omtrent de huisvesting van beide scholen en de verwachte bevolkings- dan wel leerlingenkrimp. Voor de toekomst zijn meerdere opties mogelijk:

  • de gebouwen van beide scholen renoveren,
  • op beide locaties nieuwbouw plegen,
  • samen één (gerenoveerd of nieuw) gebouw betrekken, al dan niet gefuseerd tot één school.

Op basis van deze besprekingen hebben de besturen besloten een verkennend onderzoek te laten uitvoeren door de besturenorganisatie Verus. Doel daarvan is te inventariseren wat volgens de betrokkenen bij beide scholen het meest wenselijk en haalbaar is voor de toekomst van goed bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld. De onderzoekers van Verus zullen daarom spreken met allerlei groepen betrokkenen: ouders, leden van de verenigingen, kerkbesturen, verenigingsbesturen, directeuren, medezeggenschapsraden, de algemeen directeur van de federatie Veluwe & IJsselstreek en de gemeente Heerde.

Het onderzoek zal in de maanden oktober en november 2017 worden uitgevoerd. In december 2017 zal er op basis van de uitkomsten van de gesprekken een adviesrapport worden opgesteld. Dit rapport zal gebruikt worden om samen met alle betrokkenen na te denken over de vervolgstappen.

Voor verder informatie zijn de contactpersonen:

• De directeuren van de Ds. Van Maasschool, Gerjan Kroese, en CBS De Goede Herder, Arie Slagter;

• De voorzitters van de besturen, Auke van der Helm (Ds. Van Maasschool) en Jan Smit (CBS De Goede Herder).

Ter informatie: de Ds. Van Maasschool behoort tot de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wapenveld, en de CBS De Goede Herder behoort, samen met CBS De Parel, tot de Nederlands Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld.