Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Verdiepingsklas Wapenveld

woensdag, 7 maart 2018

Het gaat er nu echt van komen: de Verdiepingsklas Wapenveld gaat van start! De Verdiepingsklas is een klas waar kinderen van CBS De Parel, CBS De Goede Herder en de Ds. Van Maasschool die extra uitdaging in het onderwijs nodig hebben, samen les krijgen. In deze klas houden we rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.


Wij zijn blij en trots dat wij als de 3 christelijke basisscholen in Wapenveld dit project gezamenlijk op hebben kunnen pakken. Op deze manier willen we de kinderen die dat nodig hebben meer uitdaging (of verdieping) bieden. Zij kunnen meer aan dan het extra aanbod dat ze in de klas al krijgen. Het onderlinge contact van deze kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte is een bewust bijkomend voordeel.


De manier van leren is bij deze kinderen anders dan gebruikelijk. Vaak heeft een meer – of hoogbegaafd kind van een onderwerp eerst het overzicht van alle details nodig. En pas daarna zal het de afzonderlijke details ervan begrijpen. Ons onderwijs baseert zich meestal op het omgekeerde: eerst leer je bijvoorbeeld lezen en schrijven en pas later ga je met spelling en grammatica aan de slag. Dit is een mogelijke reden, naast verveling, waarom een hoogbegaafd kind soms onderpresteert in een reguliere klas.


De Verdiepingsklas is gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen deze kinderen namelijk wel. Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces.


Waarom dat zo belangrijk is? Voor de meeste kinderen geldt dat ze lang niet alles in één keer begrijpen. Wie een onvoldoende haalt, weet dat hij/zij de stof moet herhalen of extra dat hij/zij extra uitleg nodig heeft. Dit klinkt heel logisch en simpel, maar toch is hebben de kinderen eerst moeten leren om te leren. Maar als het een kind op de basisschool allemaal ‘aan komt waaien’ en geen onvoldoendes haalt leert dit kind niet om echt te leren. Als het dan later dingen moet doen die niet vanzelf gaan, bijvoorbeeld op het Voortgezet Onderwjis kan het kind snel gefrustreerd raken of zelfs vastlopen. Door de Verdiepingsklas willen we kinderen beter leren leren.


Altijd maar de slimste van de klas zijn is voor een meer- of hoogbegaafd kind soms vervelend. Niemand wil anders zijn. En omdat het kind vaak voorloopt op de lesstof, zorgt dit voor een steeds grotere kloof tussen hem/haar en de klasgenootjes. Het kind werkt dus vaker alleen en heeft daardoor minder sociale interactie. De Verdiepingsklas is daarom ook goed voor de sociale vaardigheden. Het kind werkt samen met kinderen met hetzelfde leerniveau en die ook op dezelfde manier denken.


Gezamenlijk hebben we criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen om naar de Verdiepingsgroep te kunnen. Het is dus niet zo dat al deze kinderen een officiële indicatie van hoog- of meerbegaafdheid hebben. Het zijn kinderen die bovengemiddeld meer uitdaging en verdieping nodig hebben. De ouders / verzorgers van wie de kinderen hiervoor in aanmerking komen hebben hier intussen bericht over ontvangen.


Het is de bedoeling dat op dinsdagmiddag de kinderen van groep 7 en 8 om de week naar de Verdiepingsgroep gaan. Zij komen bij juf Annelotte Veltman van CBS De Parel. Op donderdagmiddag zijn de kinderen van groep 4 t/m 6 om de week aan de beurt. De groep wordt begeleid door juf Mieneke Aalberts van CBS De Goede Herder. In de lessen zullen we werken met Acadin, maar ook bijv. bezig gaan met filosoferen, sociaal emotionele aspecten en denkspellen.


De Verdiepingsgroep wordt gehouden op CBS De Goede Herder. Er zijn voor de ouders geen extra kosten aan verbonden.


We hopen dat dit nieuwe concept voor veel kinderen een succes zal zijn!