Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Informatie voor ouders

De school streeft ernaar om een zeer open contact met ouders en leerlingen te onderhouden. Daarom worden er gedurende het schooljaar diverse acitviteiten ontplooid, waarin dat contact kan plaatsvinden en kan worden uitgebouwd.

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad als men op school tegen problemen aanloopt.

Overblijven

Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven op school. U kunt uw kind aanmelden via de mail overblijven@vanmaasschool.nl  Dag mag al ruim van te voren, maar graag voor 18.00 uur de dag ervoor.