Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Informatie voor ouders

De school streeft ernaar om een zeer open contact met ouders en leerlingen te onderhouden. Daarom worden er gedurende het schooljaar diverse acitviteiten ontplooid, waarin dat contact kan plaatsvinden en kan worden uitgebouwd.

Aan het begin van het schooljaar voert elke leerkracht van de groepen 3 t/m 8 een 10-minutengesprek waarin de ouders uitgenodigd worden om te vertellen hoe zij hun kind zien. Op deze manier wordt er door persoonlijk contact te hebben een goede basis voor samenwerking gelegd. Voor de groepen 1 en 2 komen deze aspecten aan de orde tijdens het intakegesprek.

Twee keer per jaar worden er spreekavonden gehouden, naar aanleiding van het rapport. De kinderen krijgen dus ook twee keer per jaar een rapport. Dit jaar hebben we ook in november en februari tienminutengesprekken voor ouders die hier behoefte aan hebben.

Daarnaast hebben we twee keer per jaar een inloopmiddag na schooltijd en brengen we bij iedere leerling een huisbezoek. 

Drie keer per jaar wordt onze schoolkrant, de Schoolbel, met behulp van ouders uitgegeven. Daarnaast verschijnt er één keer per maand een nieuwsbrief en brengen we elk jaar een nieuwe schoolgids uit. Wanneer we iets persoonlijks aan ouders te melden hebben wordt dit telefonisch of persoonlijk besproken. Hier wordt dan na schooltijd tijd voor gemaakt. Wanneer u als ouder iets te melden heeft kan dit altijd voor of na schooltijd. Na schooltijd is er meer tijd voor een gesprek. 

De christelijke vieringen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben ze onderverdeeld in Kerst, Pasen en Pinksteren. Een van deze vieringen vindt altijd plaats in een kerk. Dit wordt dan een viering voor kinderen en ouders. De andere vieringen vinden in de hal van de school, of in de eigen klas plaats.