Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat altijd uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. Sinds vele jaren is de MR officieel actief binnen de school.

U kunt de MR vergelijken met de Ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft als taak overleg te plegen met het bestuur over allerlei zaken die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen garanderen voor onze kinderen. U kunt hierbij denken aan hygiëne, de formatie, groepsindeling, enz. Het uiteindelijke besluit ligt altijd bij het bestuur, de MR geeft advies of verleent instemming.

De personeelsleden worden door het personeel zelf gekozen maar de ouderleden worden gekozen door de ouders, dus daar kunt u als ouder een actieve rol in spelen. Iedereen wordt gekozen voor een periode van 3 jaar en men kan per jaar aansluitend herkozen worden. Voorwaarde voor kandidaatstelling is wel dat ieder (aankomend) lid moet instemmen met de grondslag en doelstelling van onze school.

Gemiddeld vergaderen ze 3x per jaar; afhankelijk van wat er zich afspeelt op school. De onderlinge verhoudingen op school zijn heel goed omdat we ons allemaal bewust zijn van het centrale doel dat we samen delen: goed Christelijk onderwijs kunnen (blijven) garanderen voor onze kinderen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: MR@vanmaasschool.nl