Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad als men op school tegen problemen aanloopt.

Doelstelling van de ouderraad

De doelstelling van de ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders van leerlingen door bijvoorbeeld het ondersteunen van het team bij allerhande binnen– en buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen, excursies, schoolreisjes. Ook verzorgt en begeleidt zij in overleg met het team klus- en schoonmaakavonden.

De OR vergadert iedere 2e maandag van de maand. De vergaderingen worden in principe op school gehouden. Een vast personeelslid zal standaard de vergadering bijwonen en een schakel vormen tussen team en OR.

De volgende activiteiten worden er o.a. gehouden:

- Koningsdag
- Sportdag
- Ouderavonden
- Sinterklaas
- Vieringen
- Werkavonden
- Afscheid groep 8