Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Missie/Visie

Wij willen een Christelijke school zijn, die leeft en handelt vanuit de Bijbel. Omdat wij ieder mens en dus ook elk kind zien als een uniek schepsel van God, heeft dat gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar. Wij willen de kinderen helpen bij het leren kennen van God en bij het liefhebben van Hem en de naaste. Vanuit de gedachte dat elk kind uniek is, willen wij ieder kind de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Als school willen wij de kinderen een veilige,vertrouwde en leerrijke omgeving bieden, van waaruit zij de gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken. Wij vinden het heel belangrijk, dat kinderen en hun ouders zich op school thuis voelen en hechten daarom veel waarde aan een goed contact tussen school, thuis en de samenleving.

Groepindeling

Groep 0/1 is dit jaar begonnen met 16 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen daar nog nieuwe leerlingen bij. Juf Annelies Wilhelm en juf Palland zijn de juffen van deze groep. In de kleutergroepen richten we ons d.m.v. thema's op de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen. We gaan er vanuit dat de jongste kinderen vooral leren door spel en het gebruik van alle zintuigen.

Ons team

Het team van de Ds.Van Maasschool bestaat uit de volgende mensen: