Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Missie/Visie

Ons motto is: 'wijzer de wereld in'.

Bij ons gaat iedereen wijzer de wereld in. Wij staan voor goed christelijk onderwijs waarin de Bijbel de basis is. We dragen uit dat we vertrouwen op God. De kinderne leren en ontdekken dat Hij onze Wegwijzer is. God heeft ons uniek gemaakt. Elk mens is waardevol en verdient aandacht, tijd en liefde. Er is vertrouwen in elkaar en iedereen voelt zicht veilig.

Concreet betektn dit voor ons:

  • Wij willen kinderen helpen bij het leren kennen van God en bij het liefhebben van Hem en de naaste.
  • Vanuit de gedachte dat elk kind uniek is, willen wij ieder kind de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
  • Als school willen wij de kinderen een veilige, vertrouwde en leerrijke omgeving bieden, van waaruit zij de gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken.
  • Wij vinden het heel belangrijk, dat kinderen en hun ouders zich op school thuis voelen en hechten daarom veel waarde aan een goed cntact tussen school, thuis en de samenleving.

 

Tijdens een mooi visietraject in schooljaar 2018/2019 hebben we onze missie vormgegeven vanuit de gedachte: 'hier staan we voor':

Identiteit

1. We weten wat een leven met Jezus Christus inhoudt, we volgen zijn voorbeeld en stralen dat uit

2. Wij bouwen aan zelfkennis en zelfvertrouwen

3. Je mag zijn wie je bent en bent van betekenis voor de ander.
 

Onderwijs

1. Wij geven uitdagend en betekenisvol onderwijs passend bij het kind.

2. Wij leren van elkaar en de omgeving.

3. Wij zijn mede-eigenaar van ons eigen leerproces
 

Verbinding en omgeving

1. Wij werken actief samen met ouders en omgeving

2. Ouders en school zijn bij ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

3. Kinderen wordenb ij ons voorbereid op een zelfbewuste en waardevolle plek in de maatschappij.

Groepindeling

Groep 0/1 is dit jaar begonnen met 13 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen daar nog nieuwe leerlingen bij. Juf Annelies Wilhelm* en juf Palland zijn de juffen van deze groep. In de kleutergroepen richten we ons d.m.v. thema's op de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen. We gaan er vanuit dat de jongste kinderen vooral leren door spel en het gebruik van alle zintuigen.

Ons team

Het team van de Ds.Van Maasschool bestaat uit de volgende mensen: